Sviluppo Intelligente

Grenton Sp. zoo. la empresa implementa el proyecto bajo la medida 3.3 Apoyo para la promoción e internacionalización de empresas innovadoras, submedida 3.3.3 Apoyo a las PYME en la promoción de marcas de productos - Ir a la marca Programa operativo de desarrollo inteligente, 2014-2020 cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con el número POIR.030303-12-0015/17.

Título del Proyecto

La participación de Grenton (Grenton Sp. z o.o.) en el Programa de Promoción de la Industria como una oportunidad para desarrollar operaciones de exportación.

Objetivo del proyecto

El objetivo del proyecto es aumentar el reconocimiento y la competitividad de Grenton Sp. z o.o. internacionalizando el negocio.

Resultado del proyecto

Como resultado del proyecto, Grenton quiere abrirse a los mercados de Europa, América y Asia. La internacionalización de Grenton creará la posibilidad de un acceso más fácil a clientes, proveedores y tecnologías modernas.

Presupuesto

El presupuesto total del proyecto es de 833 700 PLN y su cofinanciación con fondos de la UE es de 625 255 PLN.

Duración del proyecto

01/01/2018 - 31/12/2019


Grenton Sp. zoo. la empresa implementa el proyecto bajo la medida 3.3 Apoyo para la promoción e internacionalización de empresas innovadoras, submedida 3.3.3 Apoyo a las PYME en la promoción de marcas de productos - Ir a la marca Programa operativo de desarrollo inteligente, 2014-2020 cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con el número POIR.03.03.03-12-0061/18.

Título del Proyecto

Desarrollo de la actividad exportadora de Grenton Sp. z o.o. a través de la participación en el Programa de Promoción de la Industria para la Industria de la Construcción y el Acabado.

Objetivo del proyecto

El objetivo del proyecto es aumentar el reconocimiento internacional de la marca GRENTON y la promoción de la oferta de productos. La implementación de actividades promocionales permitirá aumentar el reconocimiento de la marca del solicitante en el mercado internacional.

Resultado del proyecto

Las actividades planificadas están destinadas a adquirir posibles socios comerciales y receptores de los productos ofrecidos. Una mayor expansión a los mercados extranjeros aumentará las ventas y abrirá nuevas direcciones de distribución. También tendrá un impacto positivo en la promoción de la industria polaca de la construcción y el acabado y la marca de la economía polaca.

Presupuesto

El presupuesto total del proyecto es de 287 400 PLN y su cofinanciación con fondos de la UE es de 215 550 PLN.

Duración del proyecto

01/08/2018 - 31/12/2019


Firma Grenton Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o numerze POIR.03.03.03-12-0051/19.

Tytuł projektu

Promocja marki GRENTON na rynkach międzynarodowych.

Cel Projektu

Celem projektu jest wzrost rozpoznawalności marki GRENTON na arenie międzynarodowej oraz promocja jej oferty produktowej. Realizacja działań promocyjnych pozwoli na zwiększenie rozpoznawalności marki Wnioskodawcy na rynku międzynarodowym.

Planowany efekt

Zaplanowane działania mają na celu pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz odbiorców oferowanych produktów. Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne pozwoli zwiększyć sprzedaż oraz otworzyć nowe kierunki dystrybucji. Będzie to również miało pozytywny wpływ na promocję polskiej branży budowy i wykańczania budowli oraz Marki Polskiej Gospodarki.

Budżet

Łączny budżet projektu wynosi 859 800  PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 429 900 PLN.

Okres realizacji projektu

01/08/2019 - 31/12/2020

Ahorra
con Grenton
Viviendo
con Grenton
Visitanos en