Sviluppo Intelligente

Firma Grenton Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o numerze POIR.030303-12-0015/17.

Tytuł projektu

Udział firmy Grenton sp. z o.o. w Branżowym Programie Promocji szansą rozwoju działalności eksportowej.

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności firmy Grenton Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację działalności.

Planowany efekt

W wyniku realizacji projektu Grenton chce otworzyć się na rynek europejski, amerykański i azjatycki. Umiędzynarodowienie Grenton stworzy możliwość łatwiejszego dostępu do klientów, dostawców oraz nowoczesnych technologii.

Budżet

Łączny budżet projektu wynosi 833.700,00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 625.275,00 PLN.

Okres realizacji projektu

01/01/2018 - 31/12/2019

Ahorra
con Grenton
Viviendo
con Grenton
Visitanos en